Scroll to top

Uncategorized


Category

Ong Vàng Media ra mắt phần mềm quản lý khách hàng CRM

Ong Vàng Media ra mắt phần mềm quản lý khách hàng CRM

Một trong những thế mạnh lớn của Ong Vàng Media là khả năng áp dụng công nghệ trong việc chăm sóc, nâng cao trải nghiệm của khách…

ongvangmedia March 24, 2019
Chính thức ra mắt văn phòng đầu tiên của Ong Vàng Media

Chính thức ra mắt văn phòng đầu tiên của Ong Vàng Media

Sau 06 tháng hoạt động và phát triển, ngày 27/11/2018, Ong Vàng Media đã chính thức khai trương văn phòng mới tại A2/19B, Trương Văn…

ongvangmedia March 24, 2019